Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplannen

De volgende ontwerpbestemmingsplannen liggen ter inzage: 
Willemsoord, Paasloregel 60-62, het omzetten van de bedrijfsbestemming naar wonen waarbij een minicamping wordt toegestaan.
Giethoorn, Dwarsgracht 7, het omzetten van de bedrijfsbestemming naar een woonbestemming. 
Scheerwolde, Schoolstraat, het toevoegen van een extra woning aan de Schoolstraat. Voor de locatie aan de Schoolstraat betekent dit dat vier woningen worden gerealiseerd in plaats van drie. 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.