Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 13, wijzigen dierenaantal (22-2-2022)
     Woldlakeweg 16, bouwen jongveestal en aanpassen veebezetting (4-2-2022)
Sint Jansklooster, Leeuwte 25, wijzigen dierenaantal en vervangen loods (14-2-2022)
Steenwijk, Produktieweg 7, uitbreiden bedrijf met automatische verpakkingslijn achterzijde buizenproductie (24-2-2022)
Wanneperveen, Zomerdijk 4a, energyopslagsysteem t.b.v. zonnepark (1-3-2022)
Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.