Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Blokzijl, Groenestraat 13t, kappen eik (28-2-2022)
Giethoorn, Binnenpad 33a, plaatsen chalet (23-2-2022)
Middenbuurt 3, legaliseren vlonder (22-2-2022)
Onna, Achterweg 3, kappen 3 bomen (23-2-2022)
Sint Jansklooster, Barsbeek 74, legaliseren en uitbreiden kapschuur (21-2-2022)
Steenwijk, Aasingel 5, bouwen woning (24-2-2022)
Broekslagen 9, kappen eikenboom en denneboom (22-2-2022)
Vollenhove, Kerkstraat 70, splitsen bovenwoningen (24-2-2022)
Wanneperveen, Veneweg 60, verbouwen boerderij (22-2-2022)
Veneweg 206, bouwen schuur (22-2-2022)
Zomerdijk 22, uitbreiden wachtershuis (23-2-2022)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Meppelerweg 22, verbouwen woning en bouwen bijgebouw (1-3-2022)

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Noord 13, uitbreiden bedrijf
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt