Bestemmingsplannen

Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan Oldemarkt - Marktplein

Het ontwerpbestemmingsplan Steenwijkerwold – Gelderingen ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 14 sociale huurwoningen en is gelegen tussen het Marktplein en de Krukmansveldweg. 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

Welzijn & cultuur