Milieu

Melding Activiteitenbesluit

Van het volgende, niet vergunningplichtige bedrijf is een meldingen ontvangen:
Paasloo, Paasloer Allee 4, plaatsen windturbine (3-3-2023)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.

 

Melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval (ex art 10.52 van de Wet milieubeheer)  

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders van Steenwijkerland bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval: 
•    Gruttoweg 1 Kallenkote, voor het breken van circa 1000 ton steenachtig materiaal gedurende 1 dag in de periode van 20 maart 2023 tot en met 20 juni 2023.
      ons kenmerk: zaaknummer Z2023-00002405.
Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.