Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Havezatherweg 16, plaatsen zonnepanelen in veldopstelling (2-3-2023)
Giethoorm, Beulakerweg 62a, verbouwen woning (2-3-2023)
Marijenkampen, Heideveldsweg, plaatsen foliekas (6-3-2023)
Paasloo, Paasloerweg 12, plaatsen tijdelijke unit voor glijbaaninstallaties (8-3-2023)
Sint Jansklooster, De Hoogte, aanleggen dam met duiker (3-3-2023)
Steenwijk, Buitensingel 16, wijzigen hoogte verdiepingen (7-3-2023)
Landgoedallee 26, plaatsen tijdelijke woonunit en kantoorunit (5-3-2023)
Steenakkers 26, bouwen woning (6-3-2023)
Tuk, Tukseweg 136, plaatsen tijdelijke woonunit (2-3-2023)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvraag is verlengd met maximaal 6 weken:
Vollenhove, Doelenstraat 14, aanpassen reclame-uiting (6-3-2023)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Juliana van Stolbergstraat 1, plaatsen geluidsscherm (7-3-2023) 
Giethoorn, Beulakerweg 125a, plaatsen kunstobject (6-3-2023)
Kalenberg, Kalenberg Noord 21, isoleren gevels en uitbreiden kap (7-3-2023)
Steenwijk, Eeser Gaard 11, bouwen bedrijfverzamelgebouw (2-3-2023)
Gasthuisstraat 5, verbouwen winkelpand naar woning (6-3-2023)
Johan Willem Frisolaan 10, bouwen woning met aanbouw (7-3-2023)
Vollenhove, Aan Zee 4, vervangen steigerplanken binnenhaven (7-3-2023)
Kerkstraat 52, vervangen en vergroten dakkapellen (6-3-2023) 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Sint Jansklooster, Leeuwte 51, realiseren Bed & Breakfast in bijgebouw en plaatsen zonnepanelen in veldopstelling 

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt