Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Blokzijl, Duinweg 1, herbouwen schuur (17-3-2023)
Giethoorn, Binnenpad 143, wijzigen kleur kozijnen (20-3-2023)
Jan van Nassauweg 10, bouwen bewaarloods (16-3-2023)
Vlier 21, uitbreiden woning (22-3-2023)
Kallenkote, Kallenkote 19, oprichten monomestvergisting installatie (16-3-2023)
Steenwijk, Kornputsingel 5, uitbreiden kantoorpand (20-3-2023)
Mr. Zigher ter Steghestraat, bouwen sportschool (20-3-2023)
Vendelweg 3, vervangen vloer uitrukhal (21-3-2023)
Steenwijkerwold, Steenwijkerdiep Noord 6, oprichten monomestvergisting installatie (16-3-2023)
Vollenhove, Oppen Swolle 19, kappen boom (21-3-2023)

 

Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)

Giethoorn, Zuiderpad 32, wijzigen gevel en gedeeltelijk verhogen pand (21-3-2023)
Steenwijk, Krekensingel 12, bouwen woning (21-3-2023)

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt

 

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Het voornemen bestaat om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Baars, Baarsweg 5, verbouwen woonboerderij en wijzigen functie boerderij naar wonen

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt