Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Storrenhoeve 40, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
nabij Irisstraat 45, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt