Bestemmingsplannen

NKennisgeving vastgesteld bestemmingsplan Giethoorn - Kanaaldijk 5

Het vastgestelde bestemmingsplan Giethoorn - Kanaaldijk 5 ligt ter inzage. Het plan heeft betrekking op het omzetten van een volledige agrarische functie naar een gecombineerde functie van recreatie en agrarisch. Het betreft een combinatie van een actief melkveebedrijf met diverse vormen van verblijfsrecreatie, zoals kampeeractiviteiten, groepsaccommodatie.
 
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.