Verkeer & vervoer

Verkeersbesluit

Steenwijk, nabij Jan van Riebeeckstraat 26, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt