Bekendmaking Besluit (implementatie) Vervanging Archiefbescheiden

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
16-05-2017
Einddatum
27-06-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 09-05-2017 het Besluit (implementatie) Vervanging Archiefbescheiden vastgesteld. Dit besluit heeft betrekking op de implementatie van de vervanging van de inkomende en uitgaande fysieke stukken door middel van een digitale reproductie, gerekend vanaf 6 weken na publicatie in de Steenwijkerland Expres en de website van de gemeente Steenwijkerland.

Rechtsgeldige bekendmaking van het besluit vindt plaats op www.officielebekendmakingen.nl. Daar vindt u de volledige tekst van het besluit in het Gemeenteblad 2017, onder 79406. Het besluit treedt op 17-05-2017 in werking.
Verder ligt het kosteloos ter inzage (1). Tegen betaling kunt u hiervan een afschrift krijgen.

T/m 27-06-2017 kunnen belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit (3).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).