Commissie bezwaar- en beroepschriften, Vendelweg 1, Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
16-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

22 mei 2017
Commissie bezwaar- en beroepschriften, Vendelweg 1, Steenwijk.     

Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen verleende omgevingsvergunning voor het legaliseren van een keerwand, locatie Jonenweg 29 in 8355 CS Giethoorn
20.00 uur: bezwaarschrift tegen afwijzing verzoek om handhaving ten aanzien van  Kallenkoterallee 9 in 8331 AA  Steenwijk

De stukken liggen t/m 22-05-2017 voor belanghebbenden ter inzage (1).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).