Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning: Steenwijk, invalswegen Steenwijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 8331LL 50
  • 8331DB 1
  • 8332JE 1
  • 2263CM 1
  • 8343XR 24
Publicatiedatum
25-04-2016

Beschrijving

Steenwijk, invalswegen Steenwijk (nabij Dolderweg 50, nabij Zuidveenseweg 24, nabij Woldmeentherand 1 en nabij rotonde Meppelerweg/Johan Willem Frisolaan), plaatsen van frames (aankondiging evenementen) (25-04-2017)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).