Ingekomen aanvragen evenementenvergunning: Steenwijkerwold, Gelderingen 65/67

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcodes)
  • 8341PT 65
  • 8341PT 67
Publicatiedatum
16-05-2017
Einddatum
30-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Steenwijkerwold, Gelderingen 65/67, 19de Hotel Gelderingen, 09-06 van 20.00 - 01.00 uur, 10-06 van 11.00 - 18.00 uur, 11-06-2017 van 10.00 - 17.00 uur

De stukken liggen t/m 30-05-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 30-05-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).