Commissie bezwaar- en beroepschriften op 10 april 2017, Vendelweg 1, Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8331LW 23
  • 8355AA 23
  • 8355BV 64
Publicatiedatum
02-05-2017
Einddatum
08-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

8 mei 2017
Commissie bezwaar- en beroepschriften, Vendelweg 1, Steenwijk.
Agenda:
19.00 uur: bezwaarschrift tegen verlenging begunstigingstermijn legalisatie bedrijfsbestemming Beulakerweg 23, 8355 AA in Giethoorn; 20.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning bouw bedrijfsverzamelpand Lange Baan 23, 8331 LW in Steenwijk   21.00 uur: bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning veranderen gevel en intern verbouwen met afwijking van de beheersverordening ten behoeve van daghoreca Binnenpad 64, 8355 BV in  Giethoorn.

De stukken liggen t/m 08-05-2017 voor belanghebbenden ter inzage (1).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).