Ingekomen aanvragen evenementenvergunning: Vollenhove, Bisschopstraat 32

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8325BC 1
Publicatiedatum
02-05-2017
Einddatum
16-05-2017

Beschrijving

Vollenhove, Bisschopstraat 32, Openlucht Spektakel 2017, op 06-07-2017 van 20.00 tot 23.00 uur, 07-07-2017 van 20.00 tot 00.00 uur, 08-07-2017 van 14.00 tot 00.00 uur en 09-07-2017 van 14.00 tot 19.00 uur

De stukken liggen t/m 16-05-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 16-05-2017 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).