Tijdelijke_wegafsluitingen_Steenwijk, Kallenkoterallee, Meppelerweg, Gagelsweg, President Kennedystraat, Oosterpoort, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat, Scholestraat

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
30-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Steenwijk, Kallenkoterallee (vanaf de Meppelerweg tot en met De van der Schuerenstraat), Meppelerweg (vanaf de Kallenkoterallee tot Oosterpoort), Gagelsweg (vanaf Schansweg t/m Parallelweg), President Kennedystraat (vanaf Kallenkoterallee tot Burgemeester Voetelinkstraat), Oosterpoort, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat (vanaf de J.H. Tromp Meestersstraat tot aan de Oosterpoort), Scholestraat (vanaf Oosterpoort tot supermarkt Coop) op 15-06-2017 vanaf 16.30 uur tot 22.00 uur (Avondvierdaagse)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).