Tijdelijke wegafsluitingen: Vollenhove, Kerkstraat, Bentstraat, Aan Zee, Gasthuisstraat, de Voorst, Doelenstraat, Voorpoort, Voorpoortplein, Van Middachtenstraat, Verlengde Bisschopstraat

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
30-05-2017
Bekendmaking

Beschrijving

Vollenhove, Kerkstraat/Bentstraat en Aan Zee/Gasthuisstraat op 02-06-2017 van 18.30 uur tot 01.00 uur, Aan Zee (rotonde Huisman) Bentstraat (kruispunt Bentstraat/Bisschopstraat/verlengde Bisschopstraat), de Voorst (vanaf de weg richting Konter Visboer), Doelenstraat (kruispunt Doelenstraat/ Molenberg), Voorpoort (kruispunt Voorpoort/Groenestraat), Voorpoortplein (Kruispunt Voorplein/Landpoortsteeg), Van Middachtenstraat/Verlengde Bisschopstraat op 03-06-2017 van 06.00 uur tot 19.00 uur, Kerkstraat/Bentstraat en Aan Zee/Gasthuisstraat op 03-06-2017 van 18.00 uur tot 02.00 uur (Havendagen)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).