Tijdelijke wegafsluiting(en): Vollenhove, Voorpoort, Landpoortsteeg, Kerkstraat

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcodes)
  • 8325CB 1
  • 8325BR 1
  • 8325BK 1
  • 8325AZ 1
  • 8331XE 1
Publicatiedatum
09-05-2017

Beschrijving

Vollenhove, Voorpoort (vanaf de afslag Groenestraat tot aan het Voorpoortplein), Landpoortsteeg, Kerkstraat (vanaf de kruising met Doelenstraat tot aan het Voorpoortplein) op 20-05-2017 van 07.00 - 20.00 uur (Vollenhove Viert Feest)

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).