Verkeersbesluiten: Giethoorn, nabij Kerkweg 58 en Kerkweg 50a

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8355BM 58
  • 8355BM 50 a
Publicatiedatum
05-05-2017
Einddatum
16-06-2017

Beschrijving

Giethoorn, nabij Kerkweg 58 en Kerkweg 50a, instellen parkeerverbod op gedeelte van Kerkweg

De stukken liggen van 05-05-2017 t/m 16-06-2017 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 16-06-2017 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).