Aanwijzingsbesluiten ondermandaat (deel-)budgethouders

Type bekendmaking
verordeningen en reglementen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
15-05-2018
Kaart behorende bij: Aanwijzingsbesluiten ondermandaat (deel-)budgethouders

Beschrijving

Via een aanwijzingsbesluit heeft de masterbudgethouder (de algemeen directeur) ondermandaat verleend aan de budgethouders (concernmanagers en griffier). Via diverse aanwijzingsbesluiten hebben deze budgethouders ondermandaat verleend aan de deelbudgethouders (medewerkers die als zodanig zijn opgenomen in de begroting 2018-2021). De ondermandaten hebben betrekking op het beheer van de in de begrotingen vermelde budgetten en het nemen van besluiten daarover.
De aanwijzingsbesluiten liggen voor iedereen tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk.

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).