Tijdelijke wegafsluiting: Blokzijl, Vollenhoofsedijk / Weg van Twee Nijenhuizen (tussen Blokzijl en Vollenhove)

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8325PD
Publicatiedatum
01-05-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluiting: Blokzijl, Vollenhoofsedijk / Weg van Twee Nijenhuizen (tussen Blokzijl en Vollenhove)

Beschrijving

Blokzijl, Vollenhoofsedijk / Weg van Twee Nijenhuizen (tussen Blokzijl en Vollenhove), van 14 mei tot en met 30 juli 2018 afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode wordt de brug vervangen. Het verkeer wordt met borden omgeleid via de Ettenlandseweg. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren, via een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug. De Duinweg is in deze periode ook afgesloten voor doorgaand verkeer, maar is wel toegankelijk voor aanwonenden, bedrijven en hulpdiensten.
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).