Commissie bezwaar- en beroepschriften op 28 mei 2018, Vendelweg 1 in Steenwijk

Type bekendmaking
agenda en notulen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
22-05-2018
Kaart behorende bij: Commissie bezwaar- en beroepschriften op 28 mei 2018, Vendelweg 1 in Steenwijk

Beschrijving

28 mei 2018
Commissie bezwaar- en beroepschriften, gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk.
Agenda:
19.15 uur: bezwaarschrift afwijzing tegemoetkoming planschade Leeuwte 33A (8326 AA) in Sint Jansklooster
20.30 uur: vervolg hoorzitting bezwaarschrift afwijzing tegemoetkoming planschade Belterweg 34 (8066 PP) in Belt-Schutsloot
De stukken liggen t/m 28 mei 2018 voor belanghebbenden ter inzage (1).
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).