Verkeersbesluit: Giethoorn, nabij Dominee J.J. Ketstraat 53x

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8355DE 53 x
Publicatiedatum
23-05-2018
Einddatum
03-07-2018
Kaart behorende bij: Verkeersbesluit: Giethoorn, nabij Dominee J.J. Ketstraat 53x

Beschrijving

Giethoorn, nabij Dominee J.J. Ketstraat 53x, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 23-05-2018 t/m 03-07-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 03-07-2018 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken

 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).