Tijdelijke wegafsluiting: Blokzijl, Bierkade, Noorderkade, Groenestraat en Kuinderstraat vanaf de Lage Wal tot de Bierkade

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8356DB
Publicatiedatum
29-05-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluiting: Blokzijl, Bierkade, Noorderkade, Groenestraat en Kuinderstraat vanaf de Lage Wal tot de Bierkade

Beschrijving

Blokzijl, Bierkade, Noorderkade, Groenestraat en Kuinderstraat vanaf de Lage Wal tot de Bierkade op 04-08-2018 van 17.00 uur tot 21.00 uur (Kolkloop)
 

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).