Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Giethoorn, De Wilgen 9, 9a, 11 en 11a

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcodes)
  • 8355BA 11
  • 8355BA 11 a
  • 8355BA 9
  • 8355BA 9 a
Publicatiedatum
09-05-2018
Einddatum
20-06-2018
Kaart behorende bij: Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure): Giethoorn, De Wilgen 9, 9a, 11 en 11a

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, De Wilgen 9, 9a, 11 en 11a , bouwen twee, twee - onder – één – kapwoningen (10-04-2018)
Het plan is te raadplegen op: http://212.78.207.19/06FFC0FC-F3EC-4EF3-AA1A-166FDDA83970/
De bestanden zijn beschikbaar op:  http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.1708.GHNWilgen911OV-VS01
De stukken liggen van 09-05 t/m 20-06-2018 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 20-06-2018 kunnen belanghebbenden beroep instellen (4).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).