Tijdelijke wegafsluitingen: Oldemarkt, Koningin Julianweg, Hoofdstraat, Zwartehofslaan, Frieseweg vanaf Dalzicht tot aan de Koningin Julianaweg, toegangsweg naar de Hare, Weerdijk tussen Industrieweg en Boterberg en ’t Butent ter hoogte van Eikklop

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8331LS
Publicatiedatum
08-05-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluitingen: Oldemarkt, Koningin Julianweg, Hoofdstraat, Zwartehofslaan, Frieseweg vanaf Dalzicht tot aan de Koningin Julianaweg, toegangsweg naar de Hare, Weerdijk tussen Industrieweg en Boterberg en ’t Butent ter hoogte van Eikklop

Beschrijving

Oldemarkt, Koningin Julianweg, Hoofdstraat, Zwartehofslaan, Frieseweg vanaf Dalzicht tot aan de Koningin Julianaweg, toegangsweg naar de Hare, Weerdijk tussen Industrieweg en Boterberg en ’t Butent ter hoogte van Eikklop op 10-05-2018 van 06.00 uur tot 18.00 uur (Lambertusmarkt).

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).