Tijdelijke wegafsluitingen: diverse plaatsen in de gemeente Steenwijkerland

Type bekendmaking
mededelingen
Status
ter informatie
Locatie (gemeente)
  • Steenwijkerland
Publicatiedatum
08-05-2018
Kaart behorende bij: Tijdelijke wegafsluitingen: diverse plaatsen in de gemeente Steenwijkerland

Beschrijving

I.v.m. het aanbrengen van slijtlagen op asfaltverharding: (afsluiting varieert van 0,5 tot 1,5 uur, afhankelijk van grootte van het werkvak)
9 mei:
8066 PX Belt-Schutsloot, Belterweg
8356 VS Blokzijl, Kanaalweg
8355 VA Giethoorn, Kapelweg
8374 ES Kuinre, Havendijk
8378 JK Paasloo, Hooiweg
8326 BA Sint Jansklooster, Kadoelen
8338 SV Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan
8361 EW IJsselham, IJsselhammerweg
8361 EX IJsselham, Kerspelweg
8361 EW IJsselham, Akkerweg

14 mei:
8362 VB Baarlo, Veldhuisweg
8374 KV Kuinre, Rondebroek
8378 JG Paasloo, Paasloerallee
8371 TE Scheerwolde, Steenwijkerdiep-Zuid
8341 SJ Steenwijkerwold, Oldemarktseweg parkeerterrein bij sportvelden

Procedure

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).