Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Blokzijl, Scheepsdiep en de Kanaalweg, gedeelte vanaf huisnummer 4 tot en met 10, 06-07-2019 van 08.00 uur tot 20.00 uur (Blokzijls Motorevenement)
Giethoorn, parkeerplaats Wethouder Harm Molweg, 26-07-2019 vanaf 18.00 uur tot 28-07-2019, 21.00 uur (Sterkste Man van Giethoorn)
Oldemarkt, Walveld en de bijbehorende parkeerplaatsen vanaf 19-07-2019 tot en met 25-07-2019 (Huttendorp)
Vollenhove, Kerksteeg, 27-06-2019 vanaf 15.00 uur tot 01-07-2019, 14.00 uur (Openlucht Spektakel)

Belt-Schutsloot, Kerklaan van 22-05 t/m 28-05-2019, volledig afgesloten in verband met de herinrichting van het kruispunt Kerklaan/Wilgenlaan. Er is een omleiding aangegeven.

Steenwijk, Meester H. Tuttelstraat (deel vanaf de Mathijs Kierstraat tot aan de kruising met Harmen van Swinderenstraat), van 22-05 tot en met 24-05-2019 afgesloten i.v.m. rioolwerkzaamheden. Afsluiting is ter plaatse met borden aangegeven.

Steenwijk, Stationsstraat/Eesveenseweg spoorwegovergang op 25-05-2019, 00.00 uur tot 27-05-2019, 05.00 uur en 01-06-2019 van 00.00 uur tot 05.00 uur, volledig afgesloten voor alle verkeer in verband met werkzaamheden aan het spoor door Prorail. Er is een omleiding via Meppelerweg/Gagelsweg en Middenweg. Voetgangers kunnen via de loopbrug bij het station.
 

Verkeersbesluiten

Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 5A, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Giethoorn, nabij Ds. J.J. Ketstraat 73, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hildo Kropstraat 1, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Houthaven 26, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Nieuwe Onnastraat 114, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Poortersplein 27, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Rozenstraat 70, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Thorbeckestraat 15B, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Zuidveen, nabij Leemkoele 5, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

De stukken liggen van 22-05-2019 t/m 02-07-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 02-07-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).