Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Binnenpad 17, plaatsen schutting en vervangen entreehek (14-05-2019)
Giethoorn, Dwarsgracht 9, vervangende nieuwbouw woning en bijgebouw (14-05-2019)
Giethoorn, Rietkragge 20, plaatsen vlonder (15-05-2019)
Giethoorn, Zuiderpad 9, voortzetten Bed & Breakfast (15-05-2019)
Steenwijk, Gasthuisstraat 26, veranderen kapconstructie (10-05-2019)
Steenwijk, Koematen 38, bouwen kapschuur (14-05-2019)
Steenwijk, Korte Woldpromenade 8, afwijken bestemmingsplan ten behoeve van horeca (coffeeshop) (17-05-2019)
Vollenhove, Groenestraat 24, intern verbouwen van Oldruitenborgh (16-05-2019)    
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wanneperveen, Veneweg 282, brandveilig gebruik horecapand met logies

De stukken liggen van 29 mei 2019 t/m 9 juli 2019 ter inzage (1).

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 9 juli 2019  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Vollenhove, Moespot 25, bouwen vervangende woning

De stukken liggen van 29 mei 2019 t/m 9 juli 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/4C9C7D51-27B4-4D25-A4E2-E72B730D8FE3/

De bestanden zijn beschikbaar op:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.VLHMoespot25OV-ON01

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 9 juli 2019  bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Steenwijkerwold, Mienbeken 3, slopen woning en bijgebouw en bouwen vervangende woning en bijgebouw

De stukken liggen van 29 mei 2019 t/m 9 juli 2019 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/#!/idn/NL.IMRO.1708.SWWmienbeken3OV-ON01

De bestanden zijn beschikbaar op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/C91421B2-554D-494B-BF2D-E0A54FA922EE/

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 9 juli 2019 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).