Welzijn & cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Basse, Schapendrift, Grasbaanraces, 28-07-2019 van 07.00 uur tot 23.30 uur
Steenwijk, Middenweg 14, Familie Kennissen Hockey Toernooi op 07-07-2019 van 10.00 uur tot 22.00 uur
Steenwijk, Middenweg, Beachvolleybal op 07-06-2019 van 18.00 uur tot 23.00 uur, 08-06-2019 van 09.00 uur tot 23.00 uur, 09-06-2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur
Steenwijk, Stationsplein, Egbert Hiddingstraat, Burgemeester Harmen Geerts Reinenstraat, Nicolaas ter Maethstraat, Paardenmarkt, Burgemeester Goeman Borgesiusstraat, J.H. Tromp Meestersstraat, Stationsplein, Spektakel van Steenwijk op 06-08-2019 van 17.00 uur tot 24.00 uur
Wanneperveen, evenemententerrein Bovenboerseweg, dorpsfeest, 04-09-2019 van 18.00 uur tot 00.00 uur, 05-09-2019 van 10.00 uur tot 01.00 uur, 06-09-2019 van 09.00 uur tot 01.00 uur, 07-09-2019 van 09.00 uur tot 01.00 uur en 08-09-2019 van 09.00 uur tot 19.30 uur
Willemsoord, Paasloregel 3a, Koloniecup, 22-06-2019 van 09.00 uur tot 00.00 uur

De stukken liggen t/m 10 juni 2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 10 juni 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).