Algemeen

Openbare vergadering Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

13 mei 2019  Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 10.00 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl. De te behandelen stukken liggen voor aanvang van de vergadering ter inzage. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de Adviesraad, tel. 14 0521.
 

Openbare vergadering van de adviseur ruimtelijke kwaliteit van de welstands- en monumentencommissie

14 mei 2019 gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 09.30 uur.
De agenda met de te behandelen bouwplannen ligt voor aanvang van de vergadering ter inzage in de vergaderruimte. Voor informatie over de agenda kunt u contact opnemen met de heer H. Waninge, tel. 14 0521.
 

Politieke Markt

14 mei 2019 gemeentehuis, Vendelweg 1, Steenwijk, aanvang 19.30 uur.
De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl, onder Bestuur /Raadsinformatie


Bekendmaking uitschrijving BRP

Op grond van artikel 2.22 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in: ‘onbekend’.
Zimmerman, D.M.S., 26-05-1991 per 28-03-2019 (voornemen)
Borandel, M., 05-01-1981 per 01-04-2019 (voornemen)