Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt Schutsloot, Vaste Belterweg 8, realiseren toegangsweg naar woning (23-04-2019)
Blokzijl, Zuiderzeeweg 9a, kappen van 3 bomen (25-04-2019)
De Bult, Onderduikersweg 6a, aanpassen bestemming t.b.v. logiesfunctie (23-04-2019)
Giethoorn, Beulakerweg 99a, starten B&B (22-04-2019)
Giethoorn, Binnenpad 129, bouwen schuur (24-04-2019)
Kalenberg, Kalenberg Noord 4a, plaatsen 2 dakkapellen (24-04-2019)
Kallenkote, Kallenkote 19, realiseren extra slaapgelegenheden (29-04-2019)
Oldemarkt, Kruisstraat 17, vervangen enkel glas, veranderen roedeverdeling (24-04-2019)
Sint Jansklooster, Oude Beulakerweg 14, bouwen woning (19-04-2019)
Steenwijk, Brigade kavel 13, bouwen woning (25-04-2019)
Steenwijk, Kallenkoterallee 9, verplaatsen voordeur (27-04-2019)
Steenwijk, Tukseweg 132, starten meubelzaak (28-04-2019)
Steenwijk, Wilhelminastraat 45, kappen eik (24-04-2019)
Vollenhove, De Ervensteeg 2, plaatsen zonnepanelen (24-04-2019)
Wanneperveen, Veneweg 282, brandveilig gebruik horecapand + logies (18-04-2019)
Wanneperveen, Veneweg 282, verbouwen restaurant (18-04-2019)
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Belt Schutsloot, Belterweg 1, kappen van 3 wilgen, 2 essen (25-04)   
Eesveen, Binnenweg 3, plaatsen constructie t.b.v P.V.-panelen (01-05)
Giethoorn, Binnenpad nabij nrs: 13,15,21,33,39,99,103,105,111,121,123, en Kerkweg nabij nrs: 41,43,45,51, aanbrengen van aanvaartbeveiliging bruggen (24-04)
Giethoorn, Beulakerweg 24, bouwen aanbouw aan achtergevel woning (30-04)
Giethoorn, Kapelweg 1, kappen 15 essen (25-04)
Giethoorn, Molenweg 24, vervangen schuur (24-04)
Oldemarkt, Markerbroekweg 3, omzetten bedrijf van melkkoeien naar melkgeiten (23-04)
Sint Jansklooster, Barsbeek 62, kappen 4 populieren (30-04)
Sint jansklooster, Schaarweg 15, vervangen schuur (24-04)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 16, bouwen schuurwoning (26-04)
Steenwijk, Bataljon 9, bouwen woning, (26-04)
Steenwijk, Burgemeester H.G.Reinenstraat 1, isoleren glas in lood ramen (24-04)
Steenwijk, De Wiezeboom 18, verbouw/ uitbreiden schuur (30-04)
Steenwijk, Jan van Nassauplantsoen 10, plaatsen dakkapel (25-04)
Steenwijk, Nieuwe Gagels 25, starten pedicuresalon (29-04)
Steenwijk, Oostercluft 454, bouwen bijgebouw & schutting (30-04)
Steenwijkerwold, Gelderingen 19, kappen eik ( 30-04)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Zuiderpad 14, herinrichten terras met groen (26-04-2019)
Kuinre, Slijkerburgerdijk ter hoogte van Rondebroek, kappen 14 Canadese populieren (25-04-2019)
Steenwijk, Scholestraat 52a, renoveren / verbouw wijnpakhuis naar opslag en appartement (23-04-2019)
Steenwijk, Tukseweg 62-64, aanleg tijdelijk parkeerterrein (29-04-2019)
 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).