Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluit

Blokzijl, nabij Zuiderstraat 36, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Blokzijl, nabij Zuiderwalstraat 4, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Steenwijk, nabij Wilhelminastraat 11, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De stukken liggen van 08-05-2019 t/m 18-06-2019 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 18-06-2019 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Tijdelijke wegafsluiting(en)

Steenwijk, ged. Goeman Borgesiusstraat , v.a. splitsing Oosterpoort t/m splitsing Weemstraat op 11 mei 2019 van 05:00 uur tot 19:00 uur (verplaatsing weekmarkt i.v.m. kermis)


Parkeerverboden

Steenwijk, Parkeerverbod ged. Goeman Borgesiusstraat, v.a. splitsing Oosterpoort t/m splitsing Weemstraat  vanaf 10-05-2019,  24:00 uur t/m  11-05-2019, 19:00 uur (verplaatsing weekmarkt i.v.m. kermis)
Steenwijkerwold, parkeerverbod langs De Beek, vanaf 16-05-2019 van 10:00 uur t/m 19-05-2019, 20:00 uur (dorpsfeest Steenwijkerwold)

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).