Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Blokzijl, Kanaalweg 3, On The Beach, 26-07-2019 van 18-07-2019 van 18.00 uur en 27-07-2019 van 21.00 uur tot 02.00 uur
Blokzijl,  Noorderkade, Groenestraat, Kuinderstraat, Ringrijderij, op 10-08-2019 van 19:00 uur tot 21:30 uur;
Blokzijl, Rondom de Havenkolk, Toeristische Jaarmarkt 2019 op 17-08-2019 van 07:00 uur tot 17:00 uur;
Paasloo, Binnenweg (bij de NH Kerk), Paasloer Feest op 05-07-2019 van 12:00 uur tot 02:00 uur, 06-07-2019 van 14:0 uur tot 02:00 uur, 07-07-2019 van 14:00 uur tot 20:00 uur.
Tuk, Tukseweg , Opening Tukseweg, op 08-06-2019 van 14:00 uur tot 19:00 uur.
Tuk, Tukseweg, Bergweg, Tussenweg, Solexrace op 06-10-2019 van 10:00 uur tot 19:00 uur.
Sint Jansklooster, evenemententerrein Monnikenweg, dorpsfeest, 25-05-2019 van 20.00 uur tot 01.00 uur, 27-05-2019 van 17.30 uur tot 22.00 uur, 28-05-2019 van 19.30 uur tot 00.00 uur, 29-05-2019 van 10.00 uur tot 22.30 uur, 30-05-2019 van 14.00 uur tot 00.00 uur, 31-05-2019 van 13.30 uur tot 21.30 uur , 01-06-2019 van 14.00 uur tot 01.00 uur
Steenwijk, centrum en omliggend gebied, Monkey Fun Run, 13-07-2019 van 08.00 uur tot 19.00 uur en 14-07-2019 van 08.00 uur tot 19.00 uur
Steenwijk, centrum en omliggend gebied, Stone City Run, 14-06-2019 van 13.00 uur tot 23.00 uur
Steenwijk, Stationsplein 1, Steenwiekertoornrun, 03-08-2019 van 08.00 uur tot 19.00 uur

De stukken liggen t/m 21 mei 2019  ter inzage (1).

Reageren?

T/m 21 mei 2019 kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

Verleende ontheffingen geluid

Kuinre, Bouwdijk 13, Live muziek bij bruiloft op  28-06-2019  (29-04)

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).