Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning     

Giethoorn, tegenover Kanaaldijk 25, kappen 2 bomen  (06-05-2020)        
Giethoorn, Vlier 23 en 25, bouwen twee-onder-een-kapwoning (04-05-2020)
Sint Jansklooster, Bovenkruier 6, plaatsen tijdelijke woonunit (30-04-2020)
Steenwijk, Divisie 18, plaatsen vlaggenmast (01-05-2020)
Steenwijk, Koterhoek 18, plaatsen overkapping (04-05-2020)
Steenwijk, Veenlanden 12, bouwen chalet (06-05-2020)
Tuk, Tukseweg 87, plaatsen hekwerk, herinrichten terrein en plaatsen zonnepanelen (04-05-2020)
Tuk, Tukseweg 113, uitbreiden woning (29-04-2020)
Tuk, Tukseweg 220A, plaatsen overkapping (26-04-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 56, vervangen 2 tuinhuisjes (03-05-2020)        
Vollenhove, Productieweg 3, bouwen kantoor en verbouw bedrijfspand (01-05-2020)        
Vollenhove, Productieweg 7, uitbreiden sportschool (28-04-2020)
Willemsoord, Steenwijkerweg 159, plaatsen kunstwerk (30-04-2020)        
Witte Paarden, Steenwijkerweg 235, bouwen 5 woningen (04-05-2020)    

    

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Kanaaldijk 9t, vervangen gemaal (30-04-2020)
Giethoorn, Oeverweg 1a, renoveren gemaal (01-05-2020)        
Kallenkote, Kallenkote 41, bouwen loods voor agrarisch gebruik (01-05-2020)
Steenwijk, Stationsstraat 27, plaatsen dakkapellen (29-04-2020)
Vollenhove, Oppen Swolle 7, planten 48 eiken landgoed De Oldenhof (01-05-2020)
Wanneperveen, Veneweg120a, splitsen woning (06-05-2020)      
 

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Giethoorn, Jonenweg 7, brandveilig gebruik groepsaccomodatie (04-05-2020)        

De stukken liggen van 13 mei 2020 t/m 24 juni 2020 ter inzage (1).
 

Reageren?


T/m 24 juni 2020 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.
 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een mgevingsvergunning te verlenen voor:
Oldemarkt, ‘t Slingerland 5, bouwen woning

De stukken liggen van 13 mei 2020 t/m 23 juni 2020 ter inzage (1).

Het plan is te raadplegen op:
http://ruimtelijkeplannen.steenwijkerland.nl/FFFAFCEF-80B6-4A02-AB5E-565B0255CDA8/

De bestanden zijn beschikbaar op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/viewer?planidn=NL.IMRO.1708.ODMSlingerland5OV-ON01  
 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 23 juni 2020 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).