Milieu

Meldingen Activiteitenbesluit

Van de volgende, niet vergunningplichtige bedrijven zijn meldingen ontvangen:
Giethoorn. Jonenweg 1C, plaatsen propaantank (21-04-2020)
Giethoorn, Kooiweg 1, vergroten ligboxenstal en uitbreiden melkkoeien (29-04-2020)
Steenwijk, Dolderweg 8, starten inrichting assembleren en samenvoegen prefab bouwproducten(06-05-2020)
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 52, vervangen opslagloods t.b.v. opslaan vrachtwagens en kranen (17-04-2020)
Wanneperveen, Veneweg 42, wijzigen dierenaantal en verlengen melkveestal (29-04-2020)

Omdat het Activiteitenbesluit is gebaseerd op algemene geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen, bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen en het instellen van bezwaar of beroep.