Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blankenham, Buurtsteeg 2, starten AirBnB (12-05-2020)
Blokzijl, Duinigermeerweg 1, voorbelasten gronden t.b.v. bouwen recreatiewoningen en bouwen 39 recreatiewoningen (08-05-2020)        
Steenwijk, Oostermeentherand 2D, verbouwen pand na brandschade (08-05-2020)        
Steenwijk, Oostermeentherand 10, bouwen bedrijfspand (01-05-2020)        
Steenwijk, nabij sluisje Paardenmarkt, plaatsen kunstwerk (07-05-2020)  
  

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blankenham, Zeestraat 58, plaatsen nieuwe kozijnen (07-05-2020)
Giethoorn, Dwarsgracht 7, plaatsen zonnepanelen (07-05-2020)
Sint Jansklooster, Leeuwte 55, plaatsen tijdelijke woonunit (11-05-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 16, verlengen vvergunning m.b.t. plaatsen tijdelijk woonunit (11-05-2020)
Steenwijk, Korte Baan 20, uitbreiden bedrijfspand (08-05-2020)
Tuk, Tukseweg 178, starten pedicuresalon aan huis (07-05-2020)
Vollenhove, Kerkstraat 8, wijzigen functie winkel naar wonen (13-05-2020)        
Wanneperveen, Veneweg 117, gewijzigd uitvoeren van reeds verleende vergunning voor verbouwen slagerij (07-05-2020)  
    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Giethoorn, Zuiderpad 28, bouwen kapschuur (12-05-2020) 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).