Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Kerklaan 1, plaatsen overkapping (17-05-2020)
Belt-Schutsloot, Vaste Belterweg 6, bouwen toiletgebouw (13-05-2020)
Eesveen, Van Karnebeeklaan 3A, aanpassen en onderhoud tuin (15-05-2020)        
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 12a, uitbreiding restaurant (15-05-2020)
Giethoorn, Rietkragge 14, bouwen bouwwerk (11-05-2020)
Giethoorn, Rietkragge 50, bouwen woning (15-05-2020)
Onna, Meppelerweg 206, bouwen woning (18-05-2020)
Steenwijk, Gasthuisstraat 27, wijzigen gevel (15-05-2020)
Steenwijk, Hendrik de Vroomestraat 119, plaatsen tuinhuis met overkapping (19-05-2020)
Steenwijk, Peloton, bouwen 8 woningen (15-05-2020)
Wanneperveen, Zomerdijk 20a, plaatsen overkapping boven paardenbak (13-05-2020)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 159, kappen 4 eiken (19-05-2020)        
Zuidveen, Zuidveenseweg 67, bouwen schuur (14-05-2020) 
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Eesveen, Eesveenseweg 50I, bouwen melkveestal (18-05-2020)
Sint Jansklooster, Zuurbeek 3, bouwen jongveestal (15-05-2020)    

           
Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).