Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Oeverweg 4, vervangen bijgebouw (22-04-2020)
Steenwijk, De beugel 16, plaatsen overkapping (23-04-2020)
Steenwijk, Koematen 5, uitbreiden bedrijfswoning (20-04-2020)
Steenwijk, Koterhoek 18, plaatsen dakopbouw (21-04-2020)
Steenwijk, Oostercluft 133, bouwen schuur met overkapping (22-04-2020)        
Steenwijk, Oostercluft 376, bouwen aanbouw (23-04-2020)
Steenwijk, Verlaatseweg 1, bouwen dubbele garage met bovenverdieping (23-04-2020)
Tuk, Weldadigheid 19, plaatsen schutting (24-04-2020)        
Vollenhove, Kade 59 en 61, bouwen twee-onder-een-kap woning (21-04-2020)        
Wanneperveen, Wethouder Huismanstraat 6, plaatsen dakkapel (20-04-2020)      
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Blokzijl, Wijde Gang 2, renoveren en intern verbouwen (24-04-2020)        
Giethoorn, Beulakerweg 59, wijziging op reeds verleende verguning m.b.t. dakopbouw bijgebouw (24-04-2020)
Giethoorn, Noorderpad 1, starten Bed en Breakfast (24-04-2020)
Kuinre, Het Anker 5, bouwen woning met loods (28-04-2020)
Oldemarkt, Platteweg 15, uitbreiden schuurtje aan voorkant woning (21-04-2020)
Steenwijk, Tukseweg 64, plaatsen erfafscheiding (16-01-2020)
Steenwijkerwold, Kerkwoerthe 15C, starten kapsalon aan huis (26-11-2019)
Vollenhove, tussen Bentenpad en Bentendijkpad, aanbrengen betonnen fietsverbinding (28-11-2019)        
Vollenhove, Kade 63, bouwen woning en plaatsen tijdelijke woonunit (23-04-2020)        
Wetering, Wetering West 61, uitbreiding woning (22-11-2019)        
Zuidveen, Burgemeester G.W. Stroinkweg 69, kappen boom (24-04-2020)    
    

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).