Welzijn & Cultuur

Ingekomen aanvragen evenementenvergunning

Giethoorn, Oude Kerkweg/fietspad, Cornfest, 05-09-2020 van 20.00 uur tot 01.00 uur en 06-09-2020 van 13.00 uur tot 00.00 uur
Wanneperveen, evenemententerrein Bovenboerseweg, dorpsfeest, 02-09-2020 van 18.00 uur tot 00.00 uur, 03-09-2020 van 10.00 uur tot 01.00 uur, 04-09-2020 van 09.00 uur tot 01.00 uur, 05-09-2020 van 09.00 uur tot 01.00 uur, 06-09-2020 van 09.00 uur tot 19.30 uur

De stukken liggen t/m 19 mei 2020 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 19 mei 2020  kunnen belanghebbenden bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, hun zienswijze (2) naar voren brengen.
 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).