Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning   

Blokzijl, Duinigermeerweg 1, bouwen 7 recreatiewoningen (03-05-2021)
Eesveen, Dwarsweg 14C, uitbreiden woning (29-04-2021)
Giethoorn, Rietkragge 52, bouwen woning (30-04-2021)
Kuinre, Henric de Cranestraat 105, kappen conifeer (02-05-2021)
Oldemarkt, de Hare 88, kappen bomen (30-04-2021)
Steenwijk, Buitensingel kavel 24, plaatsen tijdelijke woonunit (03-05-2021)
Steenwijk, Buitensingel kavel 47, plaatsen tijdelijke woonunit (03-05-2021)
Steenwijk, Eeser Hout, kavel 5, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (29-04-2021)
Vollenhove, Bisschopstraat 73, realiseren 6 studio's in bestaande bebouwing (29-04-2021)
Vollenhove, weg van Rollecate 19b, bouwen woning (30-04-2021)        
Vollenhove, Schuit 20, bouwen woning (29-04-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 32, bouwen loods (01-05-2021)
Wetering, Wetering West 39a, bouwen sanitair gebouw (02-05-2021)        
Willemsoord, Steenwijkerweg 188, renoveren woning (29-04-2021)        

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Ossenzijl, Lemsterland, uitvoeren seismisch onderzoek (03-05-2021)
Steenwijk, Buitensingel 4, bouwen woning (03-05-2021)
Steenwijk, Buitensingel 10, vervangen 2 dichte deuren door 2 glazen deuren (04-05-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 92, wijzigen gevel en dak (29-04-2021)
Oldemarkt, ’t Westert 18, vervangen raam door deur (29-04-2021)
Steenwijk, Buitensingel 9, bouwen woning (28-04-2021)
Steenwijk, Buitensingel 12, bouwen woning (30-04-2021)
Vollenhove, David van Bourgondiëstraat 47, plaatsen carport (29-04-2021)        
Vollenhove, weg van Rollecate 19b, bouwen bedrijfshal (29-04-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).