Algemeen

Openbare vergaderingen/bijeenkomsten 
 

Raadsvergadering

25 mei 2021, aanvang 19.30 uur.

De agenda vindt u op onze website www.steenwijkerland.nl onder Bestuur/Raadsinformatie.   
De raadsvergadering vindt plaats via Zoom (een app voor video-overleg). Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Neem dan contact op met de griffie via de mail griffie@steenwijkerland.nl