Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning    

Blankenham, 't Strand 12 a t/m d, bouwen 2 twee-onder-een-kapwoningen (10-05-2021)
Giethoorn, Ds. T.O. Hylkemaweg 30, wijzigen gevel (04-05-2021)
Onna, Steenakkers-Oost 6, slopen garage en uitbreiden woning (05-05-2021)
Steenwijk, rond centrum, plaatsen 3 informatiezuilen (04-05-2021)        
Steenwijk, Landgoedallee kavel 5, bouwen woning (06-05-2021)
Steenwijk, Lange Baan 20, wijzigen gevel (06-05-2021)
Steenwijk, Stationsplein 1D, tijdelijk vestigen kapsalon (11-05-2021)
Steenwijk, Wilhelminastraat 47, intern verbouwen Bernhardschool (08-05-2021)
Steenwijkerwold, Vredenburg 6, bouwen carport met opbouw (06-05-2021)
Tuk en De Bult, parkeerplaats Bergweg tot Van Karnebeeklaan, reconstructie fietspaden Woldberg (10-05-2021)
Tuk, Tukseweg 161, verbouwen woning (01-05-2021)
Vollenhove, De Voorst 51, plaatsen dakkapel (06-05-2021)        
Vollenhove, Heilige Geeststeeg 12, kappen conifeer (05-05-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 6, bouwen schuur (10-05-2021)        
Wanneperveen, Veneweg 130, realiseren woonruimte t.b.v. begeleid wonen (05-05-2021)        

        
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Kallenkote, De Wulpen, vervangen brug (06-05-2021)
Vollenhove, Marten Kingmaplein, plaatsen vlaggenmasten Aldi (10-05-2021)
Wanneperveen, Veneweg 123, vervangen en vergroten berging (10-05-2021)     
 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Langesteeg 22, verbouwen botenhuis (07-05-2021)
Oldemarkt, Koningin Julianaweg 18a, bouwen geschakelde garage (06-05-2021)
Steenwijk, Landgoedallee 33, bouwen woning (06-05-2021)
Steenwijk, Wheermaten 5, bouwen bedrijfsloods (07-05-2021)        
Vollenhove, Doeveslag 47, plaatsen dakkapel (07-05-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).