Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Belt-Schutsloot, Belterweg 34, vervangen berging (12-05-2021)        
Blokzijl, tegenover Groenestraat 36, plaatsen 14 zonnepanelen garage  (11-05-2021)
Giethoorn, Noorderpad 5, aanbrengen verharding in tuin (11-05-2021)
Giethoorn, Rietkragge 42, bouwen garage (18-05-2021)
Giethoorn, Rietkragge 48, bouwen woning (18-05-2021)
Kuinre, Wyberbuurseweg 11, renoveren en uitbreiden woning (16-05-2021)
Oldemarkt, Klaas Muisstraat 1b, plaatsen dakkapel, schutting en carport (11-05-2021)
Oldemarkt, 't Westert 13, plaatsen dakkapel (12-05-2021)        
Paasloo, Binnenweg 16, kleinschalig aanbieden kampeerplaatsen  (15-05-2021)
Sint Jansklooster, Leeuwte (kadastraal bekend VLH, K, 1875, 122 en 2031), vijzelen watergangen, kappen boom, aanleggen dam en duiker en realiseren natuurvriendelijke oever (17-05-2021)        
Steenwijk, Aastraat 42, plaatsen blokhut en airco (17-05-2021)        
Steenwijk, Buitensingel 31, plaatsen tijdelijke woonunit (17-05-2021)
Steenwijk, De wiende 18, plaatsen dakkapel (17-05-2021)
Steenwijk, J. H. Tromp Meestersstraat 9, kappen linde en esdoorn (12-05-2021)
Steenwijk, Korte Venen 32, uitbreiden luifel  (17-05-2021)        
Steenwijk, Het Bolwerk 70, plaatsen schutting (17-05-2021)        
Wetering, Wetering-Oost 28, aanleggen insteekhaven (10-05-2021)              


Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvraag te verlengen met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Landgoedallee 64, bouwen overkapping en berging (18-05-2021)        

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Basse, Basserweg 9, plaatsen tijdelijke woonunit (18-05-2021)
Eesveen, Gierwal, verlengen en aanbrengen dam en duiker, kappen 14 bomen en plaatsen beschoeiing (18-05-2021)
Ossenzijl, Schoolstraat 12, verbouwen woning (17-05-2021)
Sint Jansklooster, Molenkamp 26, verplaatsen bouwvlak (18-05-2021)        
Steenwijk, Bataljon 3, bouwen woning (12-05-2021)        
Steenwijk, Kallenkoterallee 98, kappen eik (17-05-2021)        
Steenwijk, Stationsplein 1D, tijdelijk vestigen kapsalon  (17-05-2021)        

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wanneperveen, Veneweg 158a, bouwen schuurwoning en schuur

De stukken liggen van 26 mei 2021 t/m 6 juli 2021 ter inzage (1). 

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WNPVeneweg158aOV-ON01 

De bestanden zijn beschikbaar op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WNPVeneweg158aOV-ON01 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 6 juli 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor:
Wanneperveen, Zomerdijk 4a, aanleggen tijdelijk zonnepark

De stukken liggen van 26 mei 2021 t/m 6 juli 2021 ter inzage (1). 

Het plan is te raadplegen op: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.1708.WNPzonparkZomerdOV-ON01 

De bestanden zijn beschikbaar op: https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/1708/NL.IMRO.1708.WNPzonparkZomerdOV-ON01 

Reageren?

Over het ontwerpbesluit kan iedereen t/m 6 juli 2021 bij voorkeur schriftelijk, of mondeling, een zienswijze (2) naar voren brengen.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).