Verkeer & Vervoer

Tijdelijke wegafsluitingen

Steenwijk, parkeerterrein/toegangsweg MFC De Zuidwester op 17-6-2021 van 8.30 - 12.30 uur, afgesloten voor ANWB Streetwise op OBS De Samensprong. Er wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten.

Willemsoord, Paasloregel, op 18-6-2021 van 8.00 - 12.30 uur, afgesloten voor ANWB Streetwise op Generaal van den Boschschool. Er wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).

 

Verkeersbesluiten

Steenwijk, nabij Baltersstraat 7, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Herenslagen 34, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hogewal 60, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Hogewal 110, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Irisstraat 47, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 36, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Steenwijkerwold, nabij Conincksweg 21, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
 
De stukken liggen van 26-05-2021 t/m 06-07-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

Steenwijk, nabij Baltersstraat 7, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25261.html 

Steenwijk, nabij Herenslagen 34, wijzigen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25280.html 

Steenwijk, nabij Hogewal 60, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25795.html 

Steenwijk, nabij Hogewal 110, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25269.html 

Steenwijk, nabij Irisstraat 47, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25235.html 

Steenwijk, nabij Prinses Irenestraat 36, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25765.html 

Steenwijkerwold, nabij Conincksweg 21, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-25781.html 

Reageren?

T/m 06-07-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).