Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Giethoorn, Dwarsgracht 25, uitbreiden woonboerderij (23-04-2021)
Giethoorn, Dwarsgracht 34, zonnepanelen bijgebouw (22-04-2021)
Giethoorn, Middenbuurt 7, kappen boom (24-04-2021)
Giethoorn, 't Klooster 3, schuur vervangen voor atelier / boothuis (26-04-2021)
Kuinre, Vijverpark 63, bouwen etage op aanbouw (23-04-2021)
Ossenzijl, Lageweg 13, kappen zes bomen (22-04-2021)
Steenwijk, Binnenstad, plaatsen vlaggenmasten  (26-04-2021)        
Steenwijk, Nieuwe Onnastraat 7, wijzigen voorgevel (26-04-2021)        
Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 54, bouwen woning (22-04-2021)      

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

De Bult, Bultweg 25r, tijdelijk bewonen recreatiewoning  (22-04-2021)
Giethoorn, De Bramen, vervangen twee bruggen (21-04-2021)
Steenwijk, Aasingel 23, bouwen woning (23-04-2021)
Steenwijkerwold, Blaankamp 3 en 3a, bouwen twee appartementen (21-04-2021)        
Steenwijkerwold, Ten Holtheweg 27, kapsalon aan huis (21-04-2021)        
Vollenhove, Kerkstraat 35, verbouwen garage (23-04-2021)     

Reageren?

Binnen 6 weken na de datum tussen haakjes kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken.

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
Eesveen, De Wulpen 12, brandveilig gebruiken gebouw behorend bij  Kindcentrum De Buitenhoeve (28-04-2021)        
De stukken liggen van 05-05-2021 t/m 16-06-2021 ter inzage (1).

Reageren?

T/m 16-06-2021 kunnen belanghebbenden beroep (4) instellen. U kunt alleen beroep instellen als u tijdig een zienswijze over de ontwerpomgevingsvergunning naar voren heeft gebracht of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. 

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn voor de volgende aanvragen te verlengen met maximaal 6 weken:
Kuinre, Lindedijk 8, melding omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) (26-04- 2021)
Steenwijk, J H Tromp Meestersstraat 9, kappen één esdoorn, één linde (26-04-2021)
Steenwijk, Oosterstraat 26, plaatsen trap t.b.v. toegang woning boven winkel (21-04-2021)        

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).