Verkeer & Vervoer

Verkeersbesluit

Giethoorn, nabij Molenweg 28, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Steenwijk, nabij Hogewal 106, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Steenwijk, nabij Preistingestraat 15, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
Steenwijkerwold, nabij Kerkwoerthe 29, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De stukken liggen van 05-05-2021 t/m 15-06-2021 ter inzage (1). U kunt deze ook digitaal bekijken. Dat kan via:

Giethoorn, nabij Molenweg 28, opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21287.html

Steenwijk, nabij Hogewal 106, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21108.html 

Steenwijk, nabij Preistingestraat 15,opheffen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21098.html 

Steenwijkerwold, nabij Kerkwoerthe 29, realiseren gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-21273.html 
 


Reageren?

T/m 15-06-2021 kunnen belanghebbenden bezwaar (3) maken. 

 

   
Tijdelijke wegafsluiting(en)

Steenwijk, Troelstrastraat (tussen nr. 43 en de Schaepmanstraat), op 28-05-2021 van 8.00-12.30 uur afgesloten voor ANWB Streetwise op KC Johan Friso. Er wordt een aantal proeven met een auto gedaan om leerlingen te leren de remweg van een auto in te schatten. Voor de proef is de hele rijbaan nodig en kan er niet worden geparkeerd (ook niet in de vakken).

 

(1) terinzagelegging

Stukken kunt u, tenzij anders vermeld, inzien in het gemeentehuis in Steenwijk, Vendelweg 1, tijdens de openingstijden.

(2) inspraakreactie/zienswijze

Een inspraakreactie of zienswijze richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

(3) bezwaar

Het bezwaarschrift richt u, tenzij anders vermeld, aan burgemeester en wethouders, postbus 162, 8330 AD Steenwijk. U kunt de voorzieningenrechter verzoeken om een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen, wanneer een spoedeisende beslissing op het bezwaarschrift noodzakelijk is. Dit verzoek richt u aan: de voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, postbus 10067, 8000 GB Zwolle.

(4) beroep

Het beroepschrift dient u in bij Rechtbank Overijssel, Zittingsplaats Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Als een spoedeisende beslissing noodzakelijk is, kunt u de voorzieningenrechter van deze rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. U mag het beroep- of verzoekschrift ook digitaal indienen via: loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).