Omgevingsvergunningen

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning

Blokzijl, Duinigermeerweg 1, bouwen 2 recreatiewoningen (29-4-2022)
De Bult, Bergweg 74, gebruiken bijgebouw voor logies (26-4-2022)
Giethoorn, Cornelisgracht 32c, bouwen steiger (30-4-2022)
Wanneperveen, Zomerdijk 20b, herinrichten terrein en verleggen inrit (25-4-2022)
Zuidveen, Harm Wichersweg 18, bouwen schutting met overkapping (30-4-2022)

 

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen

De beslistermijn voor de volgende aanvragen is verlengd met maximaal 6 weken:
Steenwijk, Sangerland 30, uitbreiden woning (30-4-2021)        
Willemsoord, Koningin Wilhelminalaan 3c, kappen 5 bomen (26-4-2022)

 

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

Giethoorn, Beulakerweg 75t, kappen meerder bomen (28-4-2022)
Kallenkote, Kallenkote 1, kappen 3 dennen (28-4-2022)
Kuinre, Lindedijk 7, bouwen bijgebouw (28-4-2022)
Onna, Achterweg 3, kappen boom (28-4-2022)
Sint Jansklooster, Leeuwte 63, plaatsen tijdelijke woonunit (28-4-2022)
Kloosterweg 64, vervangen dak en plaatsen dakkapel (29-4-2022)
Steenwijk, Eeser Hout 10, bouwen bedrijfsverzamelgebouw (28-4-2022)
Johan Willem Frisolaan 2, bouwen woning (25-4-2022)
Meppelerweg 79, kappen 5 bomen en herplanten 4 bomen (28-4-2022)
Oostwijkstraat 95, vervangen dak en dakkappelen (25-4-2022)
Vollenhove, Kerkstraat 48, plaatsen dakkapel (26-4-2022)
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt