Bestemmingsplannen

Kennisgeving gewijzigde vaststelling diverse bestemmingsplannen ‘Correctieve herziening wonen’ 

De gemeenteraad van Steenwijkerland heeft op 25 januari 2022 diverse bestemmingsplannen ‘correctieve herziening wonen’ gewijzigd vastgesteld. Deze plannen liggen ter inzage en hebben betrekking op de herziening van de regels, die is gericht op de juridische koppeling tussen de woonbestemming en het begrip wonen te herstellen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State. De wijzigingen ten opzichte van de ontwerp bestemmingsplannen richten zich op het opnemen van een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid voor het toestaan onder voorwaarden van meerdere huishoudens in een woning.  
Het gaat om de volgende bestemmingsplannen:
Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Vollenhove en Blokzijl
Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Steenwijk en Tuk
Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Noordelijke kernen
Correctieve herziening wonen bestemmingsplan Zuidelijke kernen
Op www.officielebekendmakingen.nl staat hoe u de stukken kunt bekijken en hoe u erop kunt reageren. Zoeken naar publicaties gaat makkelijk via www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.